மியாவ் மியாவ் | New Tamil Christian Children Song | ஒளியில் நடப்போம் Vol-2Watch and Share
2016 New Song Oliyil Nadappom Vol-2
Miyave Miyave
Singer –D.Sherin
Lyric & Music –Gnani
Camera – Subash (SICA)
Editing & Direction – Vincent Raj.I
Artist: Hari mithra
Animation;M.Shanmugavel
Produced by – Vincey Productions

Lyrics
Meow…Meow….cute kitten….Did you see Jesus Christ?
Oh..…Yes! I did see Him… I saw Him in Zacchaeus’ house.
Cock-a-doodle doo… Oh! cock …Did you see Jesus Christ?
Oh! Yes…indeed I saw Him…. In Canaan’s town I saw Him.
Kyoo….Kyooo…dear Sparrow…Did you see Jesus Christ?
Oh! Yes. Sure, I did see Him. I saw Him under the sycamore tree.
Bow…wow…dear puppy, …. Did you see Jesus Christ?
Oh! Really I did see Him… I saw Him on my way back home.
My dear bleating little lamb, did you see Jesus Christ?
Oh! Yes He came seeking me, He came searching for me.
O chill pretty little flower, did you see Jesus Christ?
Definitely I saw Him… In Gethsemane I saw Him.
Oh! My poor donkey, did you see Jesus Christ?
Certainly, I saw Him. I carried Him to Jerusalem.
Oh! Oh! My dear man, Did you see Jesus Christ?
Oh! No. I never saw Him. I don’t know where to find Him.

1 ) மியாய் மியாய் பூனைக் குட்டி
இயேசுவை நீ பாத்தியா
மியாய் மியாய் பூனைக் குட்டி
இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஓ… ஓ… பாத்தேனே சகேயு வீட்டில பாத்தேனே
ஓ… ஓ… பாத்தேனே சகேயு வீட்டில பாத்தேனே

2 ) கொக்கர கொக்கர கோழியே
இயேசுவை நீ பாத்தியா
கொக்கர கொக்கர கோழியே
இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஓ… ஓ… பாத்தேனே கானாவூருல பாத்தேனே
ஓ… ஓ… பாத்தேனே கானாவூருல பாத்தேனே

3 ) கிக்யூ கிக்யூ குருவியே இயேசுவை நீ பாத்தியா
கிக்யூ கிக்யூ குருவியே இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஓ… ஓ… பாத்தேனே அத்தி மரம் கீழ பாத்தேனே
ஓ… ஓ… பாத்தேனே அத்தி மரம் கீழ பாத்தேனே

4 ) லொள் லொள் நாய்க் குட்டி இயேசுவை நீ பாத்தியா
லொள் லொள் நாய்க் குட்டி இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஓ… ஓ… பாத்தேனே அவர் போன வழியில பாத்தேனே
ஓ… ஓ… பாத்தேனே அவர் போன வழியில பாத்தேனே

5 ) மே மே ஆட்டுக் குட்டி இயேசுவை நீ பாத்தியா
மே மே ஆட்டுக் குட்டி இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஓ… ஓ… பாத்தேனே அவரே என்னைத் தேடி வந்தார்
ஓ… ஓ… பாத்தேனே அவரே என்னைத் தேடி வந்தார்

6 ) ஜில் ஜில் பூவே நீ இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஜில் ஜில் பூவே நீ இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஓ… ஓ… பாத்தேனே கெத்சமனேயில பாத்தேனே
ஓ… ஓ… பாத்தேனே கெத்சமனேயில பாத்தேனே

7 ) ஹே ஹே கழுதைக் குட்டி இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஹே ஹே கழுதைக் குட்டி இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஓ… ஓ… பாத்தேனே அவரே என் மேல் ஏறி வந்தார்
ஓ… ஓ… பாத்தேனே அவரே என் மேல் ஏறி வந்தார்

8 ) ஓ… ஓ… மனிதனே இயேசுவை நீ பாத்தியா
ஓ… ஓ… மனிதனே இயேசுவை நீ பாத்தியா
அவர எங்கே பாக்கலான்னு தேடித் தேடி
அலையறேன்
அவர எங்கே பாக்கலான்னு தேடித் தேடி
அலையறேன்

( வசனம் )

நாங்க எல்லாம் இயேசுவை பாத்துட்டோம்
இவரு மட்டும் இன்னும் தேடிக்கிட்டே இருக்காரு
ஹிஹிஹிஹி….

( பாடல் )

மனிதன் நீங்க பாத்த இயேசுவை நானும் பாக்க
வரேனே
நீங்க பாத்த இயேசுவை நானும் பாக்க
வரேனே

You can also visit us at : Website
http://www.vincey.in/
You can like us at : Facebook Account
https://www.facebook.com/vinceyproductions
You can like us at : Facebook Page
https://www.facebook.com/Vincey-productions-1488321888051334/
You can watch us at: Google Plus
https://plus.google.com/u/0/+VinceyProductions

source

Fahad Hameed

Fahad Hashmi is one of the known Software Engineer and blogger likes to blog about design resources. He is passionate about collecting the awe-inspiring design tools, to help designers.He blogs only for Designers & Photographers.

27 thoughts on “மியாவ் மியாவ் | New Tamil Christian Children Song | ஒளியில் நடப்போம் Vol-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *